Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów animacji kultury w sześciu niewielkich miejscowościach mieszczących się na terenach przygranicznych. Warsztaty będą się koncentrować wokół historii lokalnych, tożsamości, opowieści biograficznych mieszkańców. Owoce warsztatów zostaną pokazane na finale, który odbędzie się w Trawnikach, a opowieści zostaną zebrane w publikacji multimedialnej. Projekt realizowany jest we współpracy z lokalnymi, samorządowymi ośrodkami kultury, odpowiada na ich potrzeby, zachęca do traktowania kultury jako narzędzia zmiany społecznej, budowania potencjału społecznego.